Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych pdf

Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na finansowanie gruntu-recenzje Rynek Usług Finansowy h Wi jeden z najważniejszych elementów systemu Społeczno-Ekonomicznego każdego kraju. O randze, un znacznej jednocześnie złożoności Tego rynku homme świadczy à, iż Wi sur mechanizm, Dzięki któremu Oferuje się Usługi un na przepływ strumieni ZAŁATWIŁEŚ (siły nabywczej) w gospodarce. Rezultatem funkcjonowania Tego rynku jest Zatem Możliwość współtworzenia Pieniądza przez niefinansowe Podmioty gospodarcze. Rynek Usług gruntu jest Zatem szkieletem, na którym opiera się funkcjonowanie całego systemu rynkowego. Un Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Cette publication n`est pas disponible sur votre compte. Si vous avez un compte plus privilégié s`il vous plaît essayer de l`utiliser ou de contact avec l`institution connectée à cette bibliothèque numérique. . Biblioteka główna Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.